Consorci del Patrimoni de Sitges

Sitges (Barcelona)

Reforma Climatització Museu Romàntic Can Llopis

Desenvolupament

Ingenibo Projects ha realitzat el projecte Executiu per a la reforma de la instal·lació de Climatització i Ventilació de l'edifici històric de 3 plantes pis i una sota rasant, diferenciant clarament dues zones: la zona museística, que requereix control de temperatura i humitat, i la zona annexa que requereix, únicament, control de temperatura.

Dades

  • Superfície: 1.297 m2
  • Potència elèctrica: 173 kW
  • Potència central producció fred: 214 kW
  • Càrrega refrigeració: 203 kW
  • Càrrega calefacció: 104 kW