Serveis

Generals

 • Estudis de Viabilitat
 • Avantprojectes
 • Enginyeria Bàsica i de Detall
 • Remodelacions
 • Auditories Tècniques
 • Enginyeria Legal
 • Gestió de Compres
 • Gestió Integral de Projectes (Project · Management)
 • Direcció Facultativa i/o Efectiva d’obres
 • Control de qualitat
 • Projectes “Clau en Mà”
 • Construcció
 • Manteniment

Serveis diferencials

 • Optimització tècnica i econòmica de projectes.
 • Estudis de sistemes constructius per reduir el preu i el termini de realització de les obres.
 • Estudis destalvi energètic.
 • Disseny dedificis en 3D.

Camps

 • Arquitectura
 • Obra Civil
 • Estructura
 • Instal·lacions mecàniques
 • Instal·lacions elèctriques