Sanitas Barcelona

Barcelona

Reforma de locals per a Centres Mèdics

Desenvolupament

Ingenibo Projects ha realitzat els Projectes d'Obra Civil i Instal·lacions, així com permisos d'obres, legalitzacions, gestió de compres i direcció de les obres de reforma dels locals per al seu ús com a Centres Mèdics.

Dades

  • C/ Balmes, 111 (Barcelona) 366 m2
  • C/ Balmes, 127 (Barcelona) 305 m2
  • C/ Balmes, 243 (Barcelona) 802 m2