Metrovacesa

Madrid

Reforma edificis d'oficines “Castellana 278-280”

Desenvolupament

Ingenibo Projects ha realitzat la prestació de serveis de Direcció Facultativa i Direcció Executiva d'Obra per a la remodelació interior dels edificis, verificant la recepció de materials, control de replantejaments, control de certificacions i la liquidació final d'obra elaborant la documentació pertinent. S'ha assegurat el control de qualitat i la supervisió de la seguretat a l'obra.

Dades

  • Superfície Castellana 278: 28.014 m2
  • Superfície Castellana 280: 20.396 m2
  • Plantes sota rasant 2
  • Plantes sobre rasant 5