Ambulancias Domingo

Barcelona

Reforma i Rehabilitació d'Edifici Industrial per al Centre d'Operacions logístiques d'ambulàncies

Desenvolupament

Ingenibo Projects ha realitzat els projectes Bàsic i Executiu d'Arquitectura i Instal·lacions i Llicència Ambiental, així com els tràmits administratius per a l'obtenció de les Llicències, la gestió de compres i la Direcció Facultativa i Efectiva de les obres.

Dades

  • Superfície parcel·la: 7.025 m2
  • Superfície construïda: 3.190 m2
  • Panells solars: 22
  • Potència elèctrica: 173 kW
  • Potència frigorífica: 130 kW
  • Potència tèrmica: 145 kW