· 

 · 

INGENIBO PROJECTS SL
 • • Estudis de Viabilitat
 • • Avantprojectes
 • • Enginyeria Bàsica i de Detall
 • • Remodelacions
 • • Auditories Tècniques
 • • Enginyeria Legal
 • • Gestió de Compres
 • • Gestió Integral de Projectes (Project Management)
 • • Direcció facultativa i/o efectiva d'obres
 • • Control de Qualitat
 • • Projectes "Claus en mà"
 • Serveis diferencials
 • • Optimització tècnica i econòmica de projectes.
 • • Estudis de sistemes constructius per reduir el preu i el termini de realització de les obres.
 • • Estudis d'estalvi energètic.
 • • Disseny d’edificis en 3D.
 • Camps
 • • Arquitectura
 • • Obra Civil
 • • Estructura
 • • Instalacions mecàniques
 • • Instalacions elèctriques
 • Edificació
 • • Edificis d'Oficines
 • • Centres Sanitaris
 • • Centres Comercials
 • • Hotels
 • • Centres d'Oci
 • • Instal·lacions Educatives
 • • Edificis de Vivendes
 • • Centres de Càlcul
 • • Centres de Noves Tecnologies
 • • Recintes Firals
 • Indústria Lleugera
 • • Centres de Distribució
 • • Laboratoris Farmacèutics
 • • Alimentació
 • • Arts Gràfiques
 • Energètic
 • • Distribució Elèctrica i de Fluids
 • • Energies alternatives
 • • Tractament de Purins
 • • Cogeneració
 • • District Heating & Cooling
 • • Gas

© 2012 ingenibo.com              Plaza Tetuan 40-41, 3º 6ª 08010 Barcelona | T. 935 328 888 | F. 935 325 231      Avda. del Brasil 17, 12º A - 28020 Madrid | T. 912 826 115 | F. 912 826 115